چوب اسیدپاشی کرمانشاه کرمانشاه اخبار حوادث

چوب: اسیدپاشی کرمانشاه کرمانشاه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی پالس های مثبتی از مجمع تشخیص مصلحت می رسد/ هنوز عضو شورای شهر هستم ولی در مرخصی ، سپنتا نیکنام

هشت ماه است که پرونده عضویت شما در شورای اسلامی شهر و دِه مطرح است ولی اظهارنظر یا مصاحبه خاصی از جانب شما منتشر نمی شود. علت آن چیست؟

پالس های مثبتی از مجمع تشخیص مصلحت می رسد/ هنوز عضو شورای شهر هستم ولی در مرخصی ، سپنتا نیکنام

سپنتا نیکنام:پالس های مثبتی از مجمع تشخیص مصلحت می رسد/هنوز عضو شورای شهر هستم ولی در مرخصی

عبارات مهم : قانون

روزنامه وقایع اتفاقیه با سپنتا نیکنام مصاحبه ای انجام داده است.

پالس های مثبتی از مجمع تشخیص مصلحت می رسد/ هنوز عضو شورای شهر هستم ولی در مرخصی ، سپنتا نیکنام

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

هشت ماه است که پرونده عضویت شما در شورای اسلامی شهر و دِه مطرح است ولی اظهارنظر یا مصاحبه خاصی از جانب شما منتشر نمی شود. علت آن چیست؟

هشت ماه است که پرونده عضویت شما در شورای اسلامی شهر و دِه مطرح است ولی اظهارنظر یا مصاحبه خاصی از جانب شما منتشر نمی شود. علت آن چیست؟

دلیل مهم این رویکرد من آن است که نمی خواستم تا تعیین وظیفه نهایی ماجرا با کسی مصاحبه کنم و مسیر را به سمتی ببرم که به جای تصمیم های حقوقی، تصمیم های سیاسی بر آن حاکم شود. این تصمیم را زمانی گرفتم که راجع به اینکه چه شد و آیا داستان به اینجا رسید نیز مطالب قابل توجهی دارم ولی تصور می کنم اکنون وقت مناسبی جهت بیان این مطالب نیست. من تمام حرف های مهم ام را گذاشته ام جهت بعد از تعیین وظیفه این موضوع. علت نیز این است که عنوان من، چیزی فراتر از شخصیت حقیقی ام شده است و در گروی آینده حقوق همه اقلیت ها در کشور هست؛ بنابراین نمی خواهم یک مصاحبه یا یک تیتر یا یک سخن از جانب من، تعیین وظیفه این عنوان را به حاشیه ببرد. حاشیه ای که عنوان را با بحران روبه رو کند. اگر خدایی نکرده این اتفاق بیفتد نه تنها به خودم که به همه مردم کشور عزیزمان ایران آسیب رسانده ام.

در این مدت با صاحب منصبان کشور از جمله رییس جمهور، وزیر کشور، رییس مجلس و… دراین باره دیداری داشتید؟

با این سمت ها در این رده خیر. من تلاش کردم جو را آرام نگه دارم تا یک تصمیم حقوقی گرفته شود نه یک تصمیم سیاسی. به همین خاطر با مسئولان تراز اول کشور صحبتی انجام ندادم تا فضا سیاسی نشود و تصمیمی گرفته شود که مطابق منطق حقوقی است.

حال با ارسال مواد اصلاحی قانون شوراها به مجمع تشخیص مصلحت نظام که موید حضور شما در شورای اسلامی شهر هست، چقدر امید دارید که مسئله حل شود و شما باز به این شورا بازگردید؟

پالس های مثبتی از مجمع تشخیص مصلحت می رسد/ هنوز عضو شورای شهر هستم ولی در مرخصی ، سپنتا نیکنام

موضوع من و حضور در شوراها جهت نخستین بار بعد از انقلاب رخ داد. اگرچه در قانون اساسی این مسئله دیده شده است بود ولی هیچگاه تجربه نشده بود. حال بعد از نخستین تجربه، شورای نگهبان ورود کرد و نتیجه آن هم همین اتفاقاتی بود که افتاد. تاکنون همه پالس هایی که از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، پالس هایی مثبت بوده و در جهت این است که اگر عنوان به اینجا بیاید مسئله را حل می کنیم ولی با توجه به اینکه هر ۶ فقیه عضو شورای نگهبان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند و هر کدام از این عزیزان هم دایره نفوذ خاصی دارد، نمی توان به صورت قطعی نسبت به نتیجه ماجرا اظهارنظر کرد. ولی شخص دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای محسن رضایی چندین بار به من گفتند که اگر به مجمع برسد، بر اساس نظریه مصلحت حل خواهد شد و مساله برطرف می شود.

پس از وقوع این مسائل، آیا این ظرفیت را در قانون اساسی مان می بینید که بتواند اقلیت های دینی را نیز مشمول بر خود بیابد و حقوق آنها را تضمین کند؟

من اعتقاد دارم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ظرفیت های مورد نیاز جهت پذیرش حقوق اقلیت ها را داراست. من به قطع ایمان دارم که در اصول قانون اساسی کشور عزیزمان ایران این حق جهت اقلیت ها دیده شده است و ظرفیت های قابل تاملی را جهت اقلیت ها در نظر گرفته هست. ولی اکنون مسئله نگاه شخصی هست. اصلا اگر بر اساس قانون اساسی از ابتدا این صلاحیت را نداشتم چگونه توانستم چهار سال و اندی در شورای اسلامی شهر باشم. بعد باید گفت قانون اساسی ما جامع و کامل است و حقوق را دیده ولی اتفاقات اخیر زیاد مواردی سلیقه ای است.

هشت ماه است که پرونده عضویت شما در شورای اسلامی شهر و دِه مطرح است ولی اظهارنظر یا مصاحبه خاصی از جانب شما منتشر نمی شود. علت آن چیست؟

تا این مدت تصویر العمل خاصی از جانب رای دهندگان خود داشته اید که پیگیری آن را از شما بخواهند؟

تاکنون بسیاری از من راجع به این ماجرا پرس و جو کرده اند. مردم هم بسیار ابراز لطف به من داشتند و هم راجع به پیگیری کار از من پرس و جو کردند. حتی بعضی از من می درخواست کردند که نسبت به حکم دیوان عدالت اداری نیز شکایتی تنظیم کنم ولی هنگامی که روند طی شدن این پرونده را می دیدم، متوجه شدم حتی صدور این رای هم فراقانونی بوده است.

پالس های مثبتی از مجمع تشخیص مصلحت می رسد/ هنوز عضو شورای شهر هستم ولی در مرخصی ، سپنتا نیکنام

روند طی شده است جهت صدور این رای هم از روند معمول خود خارج بوده و بازگشت به آن شاید زیاد منطقی نباشد و نتوان با روند مذکور به نتیجه مهم خود رسید؛ بنابراین با رصد کردن پرونده و با دقت به اینکه چه زمانی بخواهم نسبت به پرسشها تصویر العمل نشان دهم، اکنون تلاش کرده ام به مسئولان ذی ربط اعتماد کنم. علت این اعتماد آن است که می بینم همه افراد دخیل دلسوزانه پیگیر عنوان هستند و مسیر به خوبی تا رسیدن به یک منطق حقوقی پیش می رود. قانونا من می توانم به رای دیوان اعتراض کنم ولی فعلا تلاش کرده ام از سایر راه ها به پیگیری ماجرا بپردازم. باید به آن دسته از مردم بگویم که این حق شکایت محفوظ است ولی من می خواهم ماجرا به صورت بنیادین مرتفع شود. باز تاکید می کنم من صرفا به عضویت خودم در شورا فکر نمی کنم بلکه زیاد هدفم تعیین وظیفه حقوق اقلیت های دینی در کشور است.

حال زمانی که کار به مجلس کشیده شده است است و این حمایت گسترده انجام شده، شخصی شدن عنوان راجع به من دیگر بی معنا به نظر می رسد. باید تاکید کنم نتیجه هر چیز که باشد تاثیرگذار بر حیات چندین درصد از مردم کشور هست. در این روند من تنها می توانم امیدوار باشم لیکن شرایطی که اکنون در آن قرار داریم به صورتی است که نه می توانم شکایتی کنم و نه اعتراضی و نه رفتاری دیگر. تنها امیدوارم خواست نمایندگان مردم ما مورد قبول مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گیرد. اگر اینجا جوابی نیافتم، کارها حقوقی فردی را نیز پیش خواهم گرفت.

چه زمانی شما از احتمال این ممنوعیت آگاه شدید؟

از وقت عضویت من زمزمه هایی دراین زمینه شنیده می شد. ولی آن موقع بر اساس ایستادگی مجلس و دستور رییس مجلس شورای اسلامی در زمینه تفسیر قانون اساسی، مسئله حل شد و من دیگر نگرانی در این دوره نداشتم و با خیال راحت در انتخابات شرکت کردم و خود را مورد محک مردم قرار دادم. حقیقت امر باور پذیر نبود که بعد از برگزاری انتخابات و رای آوری من بخواهند نسبت به اظهارنظر مردم این تصویر العمل را نشان دهند.

اکنون اوضاع حقوقی شما نسبت به شورای اسلامی شهر یزد چگونه است؟

زمانی که خبردار شدم، قرار است این اتفاق جهت من بیفتد، درخواست مرخصی کردم؛ البته بر اساس قانون شوراها باید بعد از دو ماه عضو علی البدل جایگزین می شد ولی اعضای محترم شورا در مسیر یک حق ملی، بر مرخصی من تاکید کردند و هنوز من عضو شورای اسلامی شهر یزد محسوب می شوم.

واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | قانونی | شورای شهر | قانون اساسی | شورای اسلامی | مجلس شورای اسلامی | دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs